Voortgang

Goed nieuws! Er is de afgelopen periode veel werk verricht. Zo is er aanvullend ecologisch onderzoek op de locatie gedaan en het uitwerkingsplan voor de Fortuinlocatie is definitief vastgesteld door B&W Zaanstad.
 
Er wordt gedegen voorbereiding gedaan om de overlast voor de omwonenden, die een nieuwbouw met zich mee brengt, tot een minimum beperken. De onderzoeken met betrekking tot het bouwverkeer evenals de opnames van de toestand van de omliggende bebouwing starten in augustus. In september start de verkoop van de woningen en appartementen.

De eerste (grond)werkzaamheden starten in oktober 2017. Vanaf september worden de eerste hekwerken en het materieel geplaatst op de locatie. De bouw start in november/december 2017.
 

Menu