Update voortgang werkzaamheden - januari 2018

Alle bomen en struiken zijn verwijderd. Begin volgende week wordt al het groen versnippert en afgevoerd.
Halverwege week 3 wordt er gestart met de grondwerkzaamheden, dit houdt in eerste instantie in dat er nette degelijke inritten worden gecreëerd en er wordt een voorziening getroffen voor het definitieve ketenpark. Daarna worden de bouwputten uitgegraven en zoals het er nu uitziet is de verwachting dat we in week 6 met het heiwerk kunnen starten.

 

Menu