Update voortgang werkzaamheden - december 2017

De afgelopen weken zijn er ten behoeve van de realisatie van de woningen bomen gekapt en er is gestart met de rioleringswerkzaamheden ter plaatse van de Fortuinlaan. Thunnissen heeft kerstsluiting vanaf maandag 25 december tot en met 5 januari 2018. In deze periode vinden er ook geen bouwactiviteiten plaats.
 
Na de kerstsluiting worden de gekapte bomen afgevoerd en een aantal struiken op het terrein worden versnipperd en verwijderd. Zodra dit is afgerond, dan worden er bouwhekken om het terrein geplaatst. Daarna wordt gestart met het grondwerk en de verdere bouwplaatsinrichting.
 
De heiwerkzaamheden staan voor begin februari 2018 gepland.

Menu