Update voortgang

Van schetsen naar planinvulling

Tijdens de buurtbijeenkomsten was er een duidelijke voorkeur voor de jaren ’30 architectuurstijl. De stedenbouwkundige variant met een gevarieerd programma van grondgebonden woningen gecombineerd met een gedeelte levensloopbestendige appartementen na inspraak van de omwonenden vindt ook veel bijval. Thunnissen heeft dit gekozen plan verder uitgewerkt.

Planning 

Inmiddels is het wijzigingsplan dat dient te worden doorlopen voor het nieuwbouwplan gereed. Medio januari 2017 zal het college van de Gemeente Zaanstad het wijzigingsplan vrijgeven voor het indienen van zienswijzen en wordt deze vervolgens ter inzage gelegd. Ook organiseert de gemeente dan een informatieavond voor de buurt. Deze avond is puur om beschikbare informatie te geven over het plan en dient niet als verkoopavond.

Verkoop

De verkoop van de woningen staat gepland voor maart/april 2017. De volledig vernieuwde planning ziet u onder het tabblad planning. Er is veel belangstelling voor de woningen. Als de exacte datum voor de verkoop van de woning bekend is, dan informeren wij u direct. Heeft u zich nog niet ingeschreven en wilt u wel op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Schrijf u dan in via het contactformulier.

Menu