Planning

November 2017 

Vanaf week 46 t/m 47 zal in opdracht van de Gemeente Zaanstad de eerste graafwerkzaamheden op de locatie worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden worden dus buiten Thunnissen om uitgevoerd.
 
In week 47 gaat Thunnissen starten met het verwijderen van het overgebleven gedeelte van het aanwezige struweel (vegetatie van struiken) en bomen op het terrein aan de Fortuinlaan. De verwachting is dat deze werkzaamheden ongeveer twee weken in beslag zullen nemen. Een week na de start (week 48) van de kapwerkzaamheden, zal het grondwerk op het terrein starten. De bouwkuipen en bouwwegen worden dan aangebracht en de aansluitingen op het bestaande riool, in de Fortuinlaan, worden dan gerealiseerd.

December 2017/Januari 2018

Het heiwerk start rond week 50/51 – 2017 en medio week 2/3 – 2018 starten we met het leggen van de begane grondvloeren.

Februari 2018

Rond week 6 worden de casco’s van de woningen opgezet.

Menu