Ecologisch onderzoek van eind april tot circa eind mei 2017

Vanaf eind april tot circa eind mei 2017 zal op het braakliggend terrein ten westen van de Fortuinlaan ecologisch onderzoek naar de wezel en hermelijn worden uitgevoerd.
Dit is nodig in het kader van de geplande woningbouw in het gebied. Voordat de woningen gebouwd mogen worden, moet eerst onderzocht worden of beschermde diersoorten in het gebied aanwezig zijn. Vorig jaar is al onderzoek uitgevoerd naar vleermuizen en de huismus.
 
Dit jaar is vanwege veranderde wetgeving ook nog onderzoek naar wezel en hermelijn noodzakelijk. Op het braakliggend terrein worden daarom cameravallen en zogenaamde sporenbuizen en mostelaboxen geplaatst. Hiermee wordt duidelijk of wezels en hermelijnen in het gebied aanwezig zijn. Deze dieren worden expliciet niet gevangen en zullen zelf geen last hebben van het onderzoek. De cameravallen en mostelaboxen maken beeldmateriaal en als een wezel of hermelijn door een sporenbuis loopt, laat het sporen achter. Wij willen u vragen de verschillende onderzoeksopstellingen te laten staan. 

Onder het tabblad 'planning' vindt u de actuele planning.

Menu