Alle woningen verkocht; eerste werkzaamheden op locatie

Inmiddels zijn alle woningen binnen het project Wonen in de Fortuin verkocht! Graag informeren wij u over de aankomende werkzaamheden ter plaatse van de oude Fortuinschool locatie
 
Vanaf week 46 t/m 47 zal in opdracht van de Gemeente Zaanstad de eerste graafwerkzaamheden op de locatie worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden worden dus buiten Thunnissen om uitgevoerd.
 
In week 47 gaat Thunnissen starten met het verwijderen van het overgebleven gedeelte van het aanwezige struweel (vegetatie van struiken) en bomen op het terrein aan de Fortuinlaan. De verwachting is dat deze werkzaamheden ongeveer twee weken in beslag zullen nemen.
Een week na de start (week 48) van de kapwerkzaamheden, zal het grondwerk op het terrein starten. De bouwkuipen en bouwwegen worden dan aangebracht en de aansluitingen op het bestaande riool, in de Fortuinlaan, worden dan gerealiseerd.

 

Menu