Wonen in de Fortuin krijgt een opvallend groene, waterrijke uitstraling en een geheel eigen identiteit. Traditioneel en modern worden met elkaar verbonden in dit nieuwbouwplan. De charme van de jaren-30 stijl gecombineerd met het comfort van nu, dat is Wonen in de Fortuin.

over Wonen in de Fortuin

over Wonen in de Fortuin

Bekijk de woningen

Bekijk de woningen

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

WONEN IN DE FORTUIN

Op het terrein van de voormalige Fortuinschool in Krommenie wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd in de populaire jaren- 30 stijl met een diversiteit aan woningen van grondgebonden woningen en levensloopbestendige appartementen.

Het plan voor de Fortuinlocatie omvat de realisatie van 79 woningen; 6 twee-onder-één-kapwoningen, 8 riante herenhuizen, 11 appartementen voor o.a. senioren in diverse afmetingen en 54 gevarieerde eengezinswoningen voor het middensegment.

De variatie in woningtypen, de groene uitstraling en de karakteristieke bouwstijl creëren een verrassende compositie en een aansprekende woonbeleving, die moeiteloos aansluit bij het natuurlijke en groene karakter van de omgeving. De wijk wordt ruim van opzet, kindvriendelijk, groen en heeft ruimte voor parkeren.

Wonen in de Fortuin is ontwikkeld volgens het concept “Ruimte Geven” van de Gemeente Zaanstad. In samenspraak met de buurt heeft Thunnissen een plan ontwikkelt, waarbij natuurlijk rekening is gehouden met de aansluiting bij de inrichting en bebouwing van de huidige wijk.

15 Jan

Update voortgang werkzaamheden - januari 2018

Alle bomen en struiken zijn verwijderd. Begin volgende week wordt al het groen versnippert en afgevoerd.
Halverwege week 3 wordt er gestart met de grondwerkzaamheden, dit houdt in eerste instantie in dat er nette degelijke inritten worden gecreëerd en er wordt een voorziening getroffen voor het definitieve ketenpark. Daarna worden de bouwputten uitgegraven en zoals het er nu uitziet is de verwachting dat we in week 6 met het heiwerk kunnen starten.

 

21 Dec

Update voortgang werkzaamheden - december 2017

De afgelopen weken zijn er ten behoeve van de realisatie van de woningen bomen gekapt en er is gestart met de rioleringswerkzaamheden ter plaatse van de Fortuinlaan. Thunnissen heeft kerstsluiting vanaf maandag 25 december tot en met 5 januari 2018. In deze periode vinden er ook geen bouwactiviteiten plaats.
 
Na de kerstsluiting worden de gekapte bomen afgevoerd en een aantal struiken op het terrein worden versnipperd en verwijderd. Zodra dit is afgerond, dan worden er bouwhekken om het terrein geplaatst. Daarna wordt gestart met het grondwerk en de verdere bouwplaatsinrichting.
 
De heiwerkzaamheden staan voor begin februari 2018 gepland.

06 Nov

Alle woningen verkocht; eerste werkzaamheden op locatie

Inmiddels zijn alle woningen binnen het project Wonen in de Fortuin verkocht! Graag informeren wij u over de aankomende werkzaamheden ter plaatse van de oude Fortuinschool locatie
 
Vanaf week 46 t/m 47 zal in opdracht van de Gemeente Zaanstad de eerste graafwerkzaamheden op de locatie worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden worden dus buiten Thunnissen om uitgevoerd.
 
In week 47 gaat Thunnissen starten met het verwijderen van het overgebleven gedeelte van het aanwezige struweel (vegetatie van struiken) en bomen op het terrein aan de Fortuinlaan. De verwachting is dat deze werkzaamheden ongeveer twee weken in beslag zullen nemen.
Een week na de start (week 48) van de kapwerkzaamheden, zal het grondwerk op het terrein starten. De bouwkuipen en bouwwegen worden dan aangebracht en de aansluitingen op het bestaande riool, in de Fortuinlaan, worden dan gerealiseerd.

 

21 Jul

Voortgang

Goed nieuws! Er is de afgelopen periode veel werk verricht. Zo is er aanvullend ecologisch onderzoek op de locatie gedaan en het uitwerkingsplan voor de Fortuinlocatie is definitief vastgesteld door B&W Zaanstad.
 
Er wordt gedegen voorbereiding gedaan om de overlast voor de omwonenden, die een nieuwbouw met zich mee brengt, tot een minimum beperken. De onderzoeken met betrekking tot het bouwverkeer evenals de opnames van de toestand van de omliggende bebouwing starten in augustus. In september start de verkoop van de woningen en appartementen.

De eerste (grond)werkzaamheden starten in oktober 2017. Vanaf september worden de eerste hekwerken en het materieel geplaatst op de locatie. De bouw start in november/december 2017.
 

20 Apr

Ecologisch onderzoek van eind april tot circa eind mei 2017

Vanaf eind april tot circa eind mei 2017 zal op het braakliggend terrein ten westen van de Fortuinlaan ecologisch onderzoek naar de wezel en hermelijn worden uitgevoerd.
Dit is nodig in het kader van de geplande woningbouw in het gebied. Voordat de woningen gebouwd mogen worden, moet eerst onderzocht worden of beschermde diersoorten in het gebied aanwezig zijn. Vorig jaar is al onderzoek uitgevoerd naar vleermuizen en de huismus.
 
Dit jaar is vanwege veranderde wetgeving ook nog onderzoek naar wezel en hermelijn noodzakelijk. Op het braakliggend terrein worden daarom cameravallen en zogenaamde sporenbuizen en mostelaboxen geplaatst. Hiermee wordt duidelijk of wezels en hermelijnen in het gebied aanwezig zijn. Deze dieren worden expliciet niet gevangen en zullen zelf geen last hebben van het onderzoek. De cameravallen en mostelaboxen maken beeldmateriaal en als een wezel of hermelijn door een sporenbuis loopt, laat het sporen achter. Wij willen u vragen de verschillende onderzoeksopstellingen te laten staan. 

Onder het tabblad 'planning' vindt u de actuele planning.

02 Mar

Informatieavond Wonen in de Fortuin

Woensdag 1 maart is er een informatieavond geweest voor de omwonenden van het nieuwbouwplan Wonen in de Fortuin. Tijdens deze avond waren Gemeente Zaanstad en Thunnissen aanwezig om vragen te beantwoorden en lag het uitwerkingsplan ter inzage. Ook werd er nieuwe informatie over de woningen gegeven. Er is al veel belangstelling voor de woningen en er wordt met smart gewacht op de start van de verkoop van de woningen.

Indicatieve planning

De huidige planning gaat uit van een start verkoop in mei 2017. De eerste bouwwerkzaamheden starten dan in oktober.
Op dit moment wordt de bouwaanvraag voorbereid, die wordt naar verwachting ingediend in april 2017. 

13 Feb

Inloopavond omwonenden

Het wijzigingsplan voor het nieuwbouwplan Wonen in de Fortuin ligt klaar. Gemeente Zaanstad en Thunnissen willen u graag in de gelegenheid stellen het ontwerp van dit wijzigingsplan in te zien en uw vragen te beantwoorden.
 
Op woensdag 1 maart 2017 van 19:00 tot 20:30 uur wordt daarom een inloopavond voor omwonenden georganiseerd. De avond zal plaatsvinden in Buurtcentrum De Pelikaan, Kervelstraat 185A 1562 AJ Krommenie.
 
Ook heeft Thunnissen nieuwe informatie beschikbaar over de woningen die gebouwd gaan worden. Er zijn diverse mensen aanwezig op deze avond om de plannen met u te delen en uw vragen te beantwoorden. Denkt u onder andere aan vertegenwoordigers van de projectontwikkelaar en medewerkers van de gemeente. Deze inloopavond is puur informatief en dient niet als verkoopavond.
 
De inloopavond wordt gehouden als onderdeel van de officiële procedure om het wijzigingsplan dat de woningbouw mogelijk maakt, vast te stellen. Behalve op de inloopavond van 1 maart ligt het ontwerpwijzigingsplan van donderdag 2 februari t/m woensdag 15 maart 2017 ter inzage. Voor inzage of meer informatie over de procedure verwijzen wij u naar de website van Gemeente Zaandstad: www.zaanstad.nl (zoekterm: bestemmingsplan).

12 Dec

Update voortgang

Van schetsen naar planinvulling

Tijdens de buurtbijeenkomsten was er een duidelijke voorkeur voor de jaren ’30 architectuurstijl. De stedenbouwkundige variant met een gevarieerd programma van grondgebonden woningen gecombineerd met een gedeelte levensloopbestendige appartementen na inspraak van de omwonenden vindt ook veel bijval. Thunnissen heeft dit gekozen plan verder uitgewerkt.

Planning 

Inmiddels is het wijzigingsplan dat dient te worden doorlopen voor het nieuwbouwplan gereed. Medio januari 2017 zal het college van de Gemeente Zaanstad het wijzigingsplan vrijgeven voor het indienen van zienswijzen en wordt deze vervolgens ter inzage gelegd. Ook organiseert de gemeente dan een informatieavond voor de buurt. Deze avond is puur om beschikbare informatie te geven over het plan en dient niet als verkoopavond.

Verkoop

De verkoop van de woningen staat gepland voor maart/april 2017. De volledig vernieuwde planning ziet u onder het tabblad planning. Er is veel belangstelling voor de woningen. Als de exacte datum voor de verkoop van de woning bekend is, dan informeren wij u direct. Heeft u zich nog niet ingeschreven en wilt u wel op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Schrijf u dan in via het contactformulier.

24 Oct

Update planning Wonen in de Fortuin

Graag informeren wij u over de ontwikkelingen rondom het plan Wonen in de Fortuin.

De planning voor het plan is naar achter geschoven. Naar verwachting staat de verkoop nu gepland rond december/januari 2017. Lees de volledige herziene planning onder het tabblad planning. Wanneer precieze data bekend zijn, dan informeren wij u direct. Heeft u zich nog niet ingeschreven en wilt u wel op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Schrijf u dan nu in via het contactformulier op deze site.

 

Menu